Trygga Försäkringar

Trygga Försäkringar är ett försäkringskoncept framtaget av LUXOR FINANS KB (969700-5941). LUXOR FINANS bedriver försäkringsförmedlingsverksamhet i Sverige sedan 2006. LUXOR FINANS finns på flera orter i Sverige med kontor i Jönköping, Linköping, Kalmar, Norrköping, Uddevalla och Västerås. Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet under tillsyn från finansinspektionen. För förköpsinformation och mer information om LUXOR FINANS klicka här.

De försäkringar som erbjuds via Trygga Försäkringar är upphandlade via Hjerta i Sverige AB (556752-2122), som är Nordens största organisation med fristående försäkringsförmedlare. Upphandlingar genomförs via Hjerta för att uppnå stordriftsfördelar i form av bättre villkor och bättre pris.

Bakomliggande försäkringsbolag är Euro Accident Livförsäkring AB (516401-6783), som är ett svenskt försäkringsbolag verksamt sedan 1998, samt If Skadeförsäkring AB (publ) (516401-8102).

Nätverk och partners