Varför behöver du en specialistvårdsförsäkring?

Kvalitén på den svenska sjukvården är hög, men inte alltid tillräcklig. Tidvis långa kötider och patienter som inte får den vård som de faktiskt behöver. Vill du känna extra trygghet och få tillgång till världsledande sjukvård om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom, då kan Unikas försäkring vara något för dig.

Kort och gott så ger försäkringen tillgång till världsledande sjukvård om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom som exempelvis cancer. Du får sin diagnos granskad av världsledande specialister inom just den sjukdom du blivit drabbad av och därefter får du förslag på den bästa behandlingen. I försäkringen ingår bland annat behandling, resa, ersättning och boende mm.

Tillgång till världsledande sjukvård:

 • Alla typer av cancerbehandlingar
 • Kranskärlskirurgi
 • Byte eller reparation av hjärtklaff
 • Levande organ & vävnadstransplantation
 • Neurokirurgi
 • Organtransplantation från levande donator
 • Benmärgstransplantation
 

Försäkringen täcker kostnader för:

 • Resa/transport/flyg & boende (inklusive en familjemedlem)
 • Behandling (upp till 10 miljoner SEK per år och skada och/eller 20 miljoner SEK per livstid)
 • Medicinska kostnader (upp till 500,000 SEK)
 • Daglig ersättning för sjukhusvistelse á 1000 SEK per dag i max 60 dagar
 • Ingen självrisk

Priser

Vuxen

18-24 år: 162 kr
25-29 år: 171 kr
30-34 år: 185 kr
35-39 år: 208 kr
40-44 år: 225 kr
45-49 år: 248 kr
50-54 år: 270 kr
55-59 år: 293 kr
60-64 år: 316 kr
65-85 år: 488 kr

Par

406 kr

Ensamstående med barn

354 kr

Familj

535 kr

Specialistvårdsförsäkringen erbjuds tillsammans med vår försäkringspartner Unika Försäkringar